Hned na začátku totiž do velkého sálu hradeckého Adalbertina vešel podnapilý muž, který i přes výzvy moderátora začal v sále hlasitě mluvit a vydal se ke stolům, kde seděli zastupitelé města.

Agresivní muž vykřikoval, že si s pomocí sekyry zjedná pořádek a ať si všichni dají pozor, protože ji neváhá použít.

„Nebojím se, že by se mohlo něco podobného opakovat. Nepředpokládal jsem, že by nám mohl něco udělat a snad bychom ho zvládli i zpacifikovat," řekl Jindřich Vedlich, náměstek primátora, kterému muž také nadával.

Muže museli po dlouhých minutách vyvést až přivolání strážníci. Ti tentokrát podobné situaci chtějí předejít. „V předsálí ani v sálu hlídka čekat nebude, ale budou připraveni nedaleko a v případě nutnosti budou schopni rychle zasáhnout," upozornila Eva Čížková, mluvčí strážníků.

Za zoufalý čin třiašedesátiletému muži hrozí rok vězení za přečin nebezpečné vyhrožování.

„Ztráta majetku mnohdy bolí více než ztráta příbuzných. Pokud by měl přijít o majetek, neměl kde bydlet a navíc si dům léta piplá, tak to může být velice těžkou zátěžovou situací, se kterou si neví rady. Případně mohl také cítit, že se mu někdo snaží sebrat historii rodiny. Pak začne hledat viníky a pokud je najde, tak má tendenci si to s nimi vyřídit. Samozřejmě alkohol mu dodá patřičnou odvahu," vysvětluje počínání agresora psycholog Jan Lašek.

Od šestnácti hodin můžete dnes představitelům města a architektům, kteří zpracovávají nový územní plán, pokládat své otázky v sále Adalbertina.

Územní plán ve zkratce

- Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj města.

- Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby.

- Stanoví základní koncepci rozvoje území obce.

- Schvaluje jej zastupitelstvo obce.

- Poslední otevřené beseda se uskuteční opět v Adalbertinu 5. září od 16 hodin. Veřejné projednávání je naplánováno na 19. září od 16 hodin.

- Připomínky či námitky k novému územnímu plánu mohou občané podávat do 15 dnů ode dne veřejného projednávání. V Hradci Králové je to tedy do 4. října 2012.

- Připomínku k návrhu nového územního plánu může uplatnit každý.

- Námitky mohou uplatit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb. Případně zástupce veřejnosti, který je zmocněn nejméně 200 občany obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku ke konceptu.