Z jeho smrti aktivisté viní právě soudkyni Horváthovou. Několik desítek lidí, včetně disidentova bratra Jiřího Wonky, si připomnělo okolnosti, za kterých přišel Pavel Wonka o život v královéhradecké vazební věznici, kam ho v roce 1988 poslala soudkyně Marcela Horváthová za nedodržování podmínek ochranného dohledu. Jan Šinágl na demonstraci odcitoval i několik dopisů, mezi kterými byl též dopis bývalého prezidenta Václava Havla z 8. dubna. Z něho výjímáme: „Přečetl jsem si pro dnešní příležitost text, který jsem napsal v dubnu roku 1988 a který na pohřbu Pavla Wonky přečetl Stanisla Devátý.

Znovu mi zpřítomněl dusnou atmosféru let sedmdesátých a osmdesátých, stvrzených obětí nejvyšší, jakou vůbec člověk může podstoupit. Udivilo mě, že ani po letech bych na svém tehdejším poselství nic nezměnil. Je tomu tak asi proto, že reagoval na obecné principy respektu k lidské důstojnosti, jichž se Pavel Wonka domáhal. Které sice měly za komunistické totality zvláštní výbušnost, ale jejichž platnost se změnou politického systému nezměnila. Dnes nikdo není pronásledován, zadržován a vězněn za své politické názory. Stále však platí, že celá společnost nese odpovědnost za právní kulturu a tím i úctu k lidskému jedinci. Stále platí, že bez osobního nasazení každého z nás není obecná náprava poměrů možná. Pavel Wonka, bojovník proti zvůli a násilí může být insipirátorem i dnes. Děkuji vám, že si jeho odkaz připomínáte,“ napsal demonstrujícím Václav Havel.

Wonkův tragický osud pak připomněl jeho bratr Jiří. Po obědě se pro novináře vyjádřila k akci Marcela Horváthová: „O dnešní demonstraci jsem se dozvěděla ze sdělovacích prostředků. Vím, že účelem shromáždění je požadavek mého odstoupení. Chci se k věci vyjádřit. Odstoupit nehodlám, neboť k tomu nemám žádný důvod. Stále trvám na tom, že nemám žádný podíl na smrti Pavla Wonky. Pro vyšetření této smrti byla stanovena dočasná komise předsednictva České národní rady, která věc velmi podrobně šetřila už v roce 1990. Komise byla složena z poslanců České národní rady i odborníků z oblasti práva a medicíny a zástupců nezávislých iniciativ.

Zkoumala mimo jiné i můj postup ve věci soudkyně. Dospěla k závěru, že můj postup nelze dávat do souvislostí se smrtí Pavla Wonky. Chci uvést, že smrt Pavla Wonky považuji za zbytečnou, ale já s ní nemám opravdu nic společného,“ prohlásila ve svém vyjádření před novináři Marcela Horáthová. „Doktorka Horváthová je jednou z nejprověřenějších soudců v této republice. Právě e spojitosti s touto kauzou. Případem se zabýala spousta orgánů činných v trestním řízení, justičních orgánů, ale i orgánů parlamentních. Všechny dospěly k jednoznačnému a jedinému závěru. Nelze dovozovat příčinnou souvislost s jednáním doktorky Horváthové a smrtí Pavla Wonky,“ dodal místopředseda soudu pro věci trestní Vladimír Řezníček.

Demonstranti se odpoledne přesunuli k trutnovské Krakonošově kašně a vzpomínkovou akci dnes dokončí na vrchlabském hřbitově. V neděli bude za Pavla Wonku sloužit zádušní mši v kostele svatého Vavřince hradecký arcibiskup Karel Otčenášek. (jm)