Tento spor mezi developerem a městem, kdy kolem rozestavěných hal létaly vzduchem miliony i trestní oznámení, nebylo s to zastupitelstvo ani vedení radnice za tři roky, kdy začaly haly u výpadovky na Třebechovice růst, vyřešit. A do konce svého volebního období už jej ani nevyřeší.

„Po posledním jednání všech zúčastněných stran bude muset investor napojení skladů CTP přeprojektovat. V daném místě totiž ŘSD navrhuje propojení silnice I/11 s připravovanou severní tangentou,“ uvedl tiskový mluvčí hradecké radnice Petr Vinklář s tím, že o potřebných souhlasech města s touto novou variantou projektu či v souvislosti se soudním smírem bude zřejmě jednat až nové zastupitelstvo.

Spor s developerskou společností CTP se v loňském roce dostal z hradecké radnice i na celorepublikovou úroveň. Loni v září totiž zastupitelé ANO při projednávání případného smíru upozornili, že pokud by město na smír s developerskou firmou kývlo, ohrozilo by to důležitější projekt, než je dostavba skladových hal firmy CTP.

OHROŽENÁ TANGENTA
Případná cesta totiž vede lokalitou, kde se uvažuje o sjezdu z takzvané severní tangenty. Tedy ze silnice, jež má spojit výpadovku na Jičín přes letiště a směřovat až k Blešnu. „Podle zjištění je v místě připojení k areálu plánována v novém územním plánu rezerva pro sjezd ze severní tangenty,“ uvedl tehdy ve zprávě zastupitelský klub ANO, který se odvolával i na informace z Odboru hlavního architekta.

Toto zjištění nakonec vedlo ke schůzce, kdy se vedení města sešlo na konci června se zástupci CTP, aby tuto další kapitolu sporu řešili.

„Na základě jednání s dotčenými úřady naše společnost doloží další stavebně technické dokumentace pro opětovné posouzení nejvhodnějšího dopravního řešení. A to s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu,“ nechal se po jednání slyšet mluvčí CTP Július Hájek.

Podle něj se jednání netočila kolem jiného dopravního napojení. „Stále jde o původní navrhované řešení napojení, které je doplněno o odbočovací pruhy pro bezpečnější provoz a připojení přilehlé komunikace včetně napojení na budoucí severní tangentu,“ dodal Július Hájek.

Podle mluvčího hradeckého magistrátu pravděpodobně bude muset CTP definitivní napojení skladů přeprojektovat a vyřešit jiným způsobem tak, aby nenastala kolize s řešením ŘSD, které v daném místě navrhuje propojení se severní tangentou.

KLID ZBRANÍ
Posun nenastal ani v případě soudu. „Jako dobrý soused se snažíme o dohodu. Jednání probíhají. Soudní řízení je v tuto chvíli přerušeno právě z důvodu probíhajících jednání o mimosoudním narovnání mezi CTP a městem. V případě, že nebude tohoto narovnání dosaženo, soudní řízení bude muset pokračovat dále, což není naším cílem,“ dodal Július Hájek.