Přežil dvě světové války, ale nepřežil zastupitelstvo města v roce 2018. Svinarský most plukovníka Šrámka, nejstarší mostní konstrukce na území města, se nad Orlicí klenul 110 let, ale další stovku již neoslaví. Letos na jaře půjde k zemi a budoucím generacím jej budou připomínat jen fotografie a po kraji rozeseté fragmenty.

Ilustrační foto
Jiří Wonka žádá omluvu za výroky o bratrovi

Kino neprošlo

Takřka všichni zastupitelé jej sice chtěli zachovat, ale nakonec prohlasovali bod, který počítá se zachováním fragmentů jeho původní unikátní konstrukce, které by mohly v budoucnu tvořit například část stezky pro pěší a cyklisty a symbolicky připomínat jeho více než staletou existenci. „Z rozhodnutí města jsem velmi zklamaný. Zvlášť poté, co zastupitelé slyšeli fundovaný výklad vedoucího památkové péče Jana Falty, který označil most za velmi cennou památku. I hlavní architekt Petr Brůna navrhl, že by pro most našel vhodné využití. Ale někteří zastupitelé jsou asi hluší a slepí,“ uvedl opoziční zastupitel Adam Záruba, který na úterním zastupitelském plénu představil jednu z možných variant. Ta počítala s přesunem mostu k hradeckému letnímu kinu, kde by sloužil jako most pro pěší a cyklisty přes Orlici. „I ze slov náměstka primátora Jindřicha Vedlicha zaznělo, že případný přesun a obnovení by nestál enormní částky. Ty by se pohybovaly kolem 10 milionů korun. Teď jen budeme doufat, že definice slova fragment nebude znamenat jeho rozřezání a že se najde nějaký kompromis. Například, že se most rozebere a bude po kraji rozmístěn po částech, které by se v budoucnu, když tu bude schopnější zastupitelstvo, mohly znovu spojit do jednoho celku,“ dodal Adam Záruba. O budoucnost mostu se ještě před hlasováním obával i zastupitel TOP 09 Milan Sommer: „Velice se obávám toho, že se budoucí generace o tomto mostu budou učit už jen z učebnic, kde bude napsáno, že tu stával od roku 1907 a v roce 2018 rozhodli hradečtí zastupitelé o jeho sešrotování.“ Při úterním zastupitelstvu zazněly i hlasy, že by se měl most na několik dekád uschovat na hradeckém letišti a počkat, až další generace pro něj naleznou nové využití.

Slonici Saly popraskaly nemocné kly. Zoologové je raději uřízli
Slonici Saly popraskaly nemocné kly. Zoologové je raději uřízli

Kola i muzeum

Nakonec zvítězilo „šalamounské“ řešení fragmentace mostu. „Pokud bychom již dnes měli konkrétní využití, věřím, že by byla vůle mezi zastupiteli zachránit jej ve větším a funkčním rozsahu. Nemyslím si, že by se v případě uskladnění na letišti jej podařilo někdy v budoucnu znovu přemístit a usadit na nové místo tak, aby sloužil znovu jako most,“ uvedl po hlasování primátor města Zdeněk Fink s tím, že město nyní bude hledat využití alespoň pro fragmenty mostu, které se při jeho šetrné demontáži podaří zachovat.

„Jednou z možností je umístění části této unikátní konstrukce například jako součást stezky pro pěší a cyklisty, případně rozšíření muzejních expozic,“ prozradil náměstek primátora Jindřich Vedlich. O zařazení části mostu do svého majetku bude muset město ještě požádat krajské zastupitelstvo. To na svém pondělním zasedání přislíbilo bezúplatný převod v případě zájmu města o jeho zachování.