Se svozem vánočních stromků Hradecké služby začaly hned po svátcích, v závěru roku 2015. „Do dnešního dne probíhá svoz jednou až dvakrát týdně nahodile dle hlášeného výskytu. Od pondělí 11. ledna to bude po dobu dvou týdnů každý pracovní den," sdělují Hradecké služby. Na konci ledna se frekvence svozu postupně sníží v závislosti na množství sebraného odpadu.

Speciální odvoz stromků skončí v pátek 29. ledna a vánoční dekorace umístěná u kontejnerů budou po tomto datu popeláři svírat pouze v rámci běžného svozu komunálního odpadu.

Svoz stromků se neprovádí ze stanovišť svozu tříděného odpadu, je důležité, aby lidé stromky zbavené všech háčků, ozdob, třásní a dalších nečistot umisťovali na stanoviště svozu směsného komunálního odpadu. Jejich sběr není zajišťován ani od odpadkových košů, z ploch veřejné zeleně, parkovišť a podobných míst.

„Po ukončení 29. ledna stromky lidi můžou vozit na sběrné dvory, my si to převezeme na kompostárnu," dodávají Hradecké služby.

Veškeré stromky sebrané v rámci samostatného svozu i vytříděné z komunálního odpadu poslouží ještě jednou. Nejprve se dostanou na překládací stanici Temešvár, odkud budou následně odvezeny na kompostárnu na letišti. Zde je pracovníci rozdrtí a zpracují jako rostlinnou biomasu.