„Vzhledem k obratu firmy by bylo vhodné navýšit dividendu podniku. Ředitel už před časem dostal za úkol vytvořit  vnitropodniková opatření, aby se tak mohl stát," vysvětlil primátor Zdeněk Fink.

Kvůli úspoře nákladů tak firma zruší místo ekonomického náměstka Jiřího Jirouška. Toho také rada města v úterý odvolala z představenstva Tepelného hospodářství. Fink předpokládá, že Jiroušek z podniku odejde a jeho kompetence ekonomického náměstka si rozdělí ředitel podniku Jiří Seidler s dalším členem vedení.

V představenstvu Jirouška již nahradil obchodně-investiční náměstek Petr Juránek. Firma má ještě provozního náměstka Pavla Horáka. Dosavadní management firmy, která má 45 zaměstnanců, Fink označil za přebujelý.

Tepelné hospodářství loni vykázalo zisk 6,5 milionu korun. S použitím nerozděleného zisku z minulých let firma za rok 2014 vyplatila městu dividendu deset milionů korun. Rada města představenstvu v červnu uložila vytvářet takový zisk, aby dividenda mohla za léta 2015 až 2017 činit 12 milionů korun. Nyní město svůj požadavek zvýšilo na 15 milionů korun. Podle Finka má společnost potenciál pro tvorbu dividend v této výši.

Prodej nedopadl

Letos na jaře město řešilo nabídku společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) na odkup 100 procent akcií Tepelného hospodářství za půl miliardy korun. Jiroušek se tehdy za management vyjádřil proti prodeji a nabízenou cenu označil za nízkou. Město nakonec nabídku EOP odmítlo. Nabídnutých půl miliardy korun podle EOP představovalo pro město dividendu z Tepelného hospodářství na více než 30 let dopředu. Tepelné hospodářství ve městě zásobuje teplem, které nakupuje od EOP, zhruba 24 tisíc domácností, tržby má přes 400 milionů korun.