Zaplatit jízdné v městské hromadné dopravě pomocí SMS zprávy by mělo být možné v budoucnu i v krajském městě.

„V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele pro poskytování služby úhrady jízdenky MHD v Hradci Králové prostřednictvím mobilního telefonu. Cena služby, respektive jízdného není stanovena a stejně tak není ještě znám přesný termín zahájení, a to právě díky probíhajícímu výběrovému řízení,” uvedl František Meduna, vedoucí marketingu Dopravního podniku města Hradce Králové.

Meduna dodává, že o zahájení možnosti placení jízdného prostřednictvím SMS, která je především rychlou, pohodlnou a doplňkovou formou úhrady jízdného, bude veřejnost včas informována.

A jak by služba fungovala? „Cestující by zaslal SMS zprávu, a tak by uhradil jízdné v MHD na určitý předem stanovený čas, po který by mohl cestovat ve vozech městské hromadné dopravy. Přiměřeně k ceně bude stanovena časová výhodnost použití této jízdenky,“ upřesnil již dříve Miloslav Kulich, ředitel dopravního podniku.

V současné době je k úhradě jízdného v Hradci Králové nejčastěji využívaná bezkontaktní paměťová čipová městská karta.

Systém placení jízdného pomocí mobilního telefonu funguje bez problému již v hlavním městě. Obdobně funguje v Hradci Králové platba parkovného. Pro cestující je platba rychlá, pohodlná a jednoduchá.