Byty, které doposud nenašly svého kupce prostřednictvím směrnicových pravidel a úřední desky, jdou do aukce. Město předalo celou transakci do rukou odborníkům.

Aukce se může zúčastnit kdokoliv, kdo chce nemovitost koupit, ale i ten, který chce jen této zajímavé transakci přihlížet. Je však třeba dbát pokynů organizátora aukce a předem se seznámit s jeho podmínkami. Takřka všechny byty se prodaly majitelům o čtvrtinu dráž než byla odhadní cena tržní stanovená znaleckým posudkem.

„Znalecké posudky zpracováváme vždy čerstvé, aby odrážely aktuální stav a zohlednily hodnotu prodávaného bytu. O dražby je velký zájem," vysvětluje Jan Slavík z odboru správy majetku města.

Každý zájemce se může před aukcí do bytu podívat a s jeho stavem se seznámit.

V rukou zastupitelů

Minimální cena pro prodej bytu v aukci koresponduje s výší stanovenou znaleckým posudkem a podléhá rovněž schválení zastupitelstvem. Pokud je cena odklepnutá aukčním kladívkem vyšší než schválená zastupitelstvem, byt je účastníkovi aukce prodán. V případě, že se jedná o cenu nižší, rozhodují opět zastupitelé, zda se byt zájemci za tuto nižší cenu prodá nebo ne.

„Aukce poskytuje zájemcům možnost osobní kontroly prodeje přímo v aukční síni, což je dobrá šance pro všechny, kteří by mohli mít jakékoliv pochybnosti. Tento způsob prodeje je spravedlivý, transparentní a výhodný pro všechny. V úterý rada města souhlasila s prodejem dalších bytů, definitivně o prodeji rozhodnou zastupitelé," dodává Romana Lišková, náměstkyně primátora.   (jap, mv)