„Největším vítězstvím pro nás je, že jsme přežili tak dlouho. Kolikrát totiž nebylo jasné, jestli vůbec budou peníze na další provoz," vzpomíná ředitelka Jarmila Karpašová.

Soukromé centrum, které sídlí v Hrubínově ulici, poskytuje komplexní péči dětem a žákům s tělesným i kombinovaným postižením.

„V současnosti máme plnou kapacitu. Denně k nám chodí zhruba padesát klientů, dalších tři sta dochází na poradenskou činnosti," popisuje ředitelka.

Oslavu výročí završí ohňostroj
Oslavu dvacetileté existence naplánovalo centrum Prointepo na 24. dubna od 17 hodin v Knihovně města Hradec Králové. Budou se tu dražit výtvarné práce klientů, akci zpestří vystoupení dechového tria, žáků Prointepa či hudební skupiny Memphis. Vše zakončí ohňostroj.

Kromě vzdělávání zajišťuje Prointepo i řadu dalších služeb – osobní asistenci, rehabilitaci, psychickou pomoc, logopedii či různé terapie. Součástí týmů jsou i tři lékaři.

„Jsme v podstatě jediné takové pracoviště v republice," dodává Jarmila Karpašová, podle níž jde často o mravenčí práci. „Výsledky ale máme. Můžeme mluvit už zhruba o stovce dětí, které se nám podařilo postavit z vozíčku na nohy," prozrazuje s úsměvem ředitelka.

Jak centrum významné jubileum oslaví? Originální expozicí výtvarných prací, která je umístěna v přízemí Knihovny města.

„Výstavu, která je výsledkem práce našich klientů, jsme pojmenovali Soukromý vesmír," vysvětluje Martina Jiroutová, která se spolu s dětmi věnuje výtvarné terapii artefiletika.

Všechna díla, ať už obrazy, keramika, či jiné zajímavé výtvory, se budou dražit. A to na velké oslavě výročí, jež je naplánována na 24. dubna.

Veronika Skřivanová