Město porušilo zásadu diskriminace. V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci, neodůvodněně použilo odkazy na specifické zboží, což zákon neumožňuje.

„Postup zadavatele mohl vést ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků a narušit tak hospodářskou soutěž," uvedl Petr Rafaj, předseda ÚOHS.

Antimonopolnímu úřadu rovněž vadilo, že město vybrané firmě při stavebních pracích umožnilo použít jiný produkt, což se následně nepromítlo do smlouvy a do celkové ceny veřejné zakázky. Podle Rafaje mohl jiný dodavatel navrhnout levnější řešení s pomocí jiných výrobků než těch, na které zadávací dokumentace odkazovala.