Desetinásobek toho, co prostavěla. Tolik požaduje stavební firma Prima po hradecké radnici za odstoupení od smlouvy na modernizaci a rekonstrukci Základní umělecké školy Střezina. Za dobu, kdy Prima na rekonstrukci pracovala, prostavěla 1,6 milionu korun. Po radnici chce však 16 milionů. Do této částky stavební firma zahrnuje neproplacené stavební práce a ušlý zisk.

„S proplacením toho, co se skutečně prostavělo, nemáme sebemenší problém. Ale na 16 milionech se asi neshodneme. Pokud budeme firmě Prima platit nějaké finanční prostředky, tak to musí mít oporu v zákonech, musí to být jednoznačně doložitelné a obhajitelné před zastupiteli,“ nechal se slyšet náměstek primátora Jindřich Vedlich, který požadavek Primy považuje za vstupní návrh budoucích jednání.

„Ještě celou věc budeme analyzovat, ale předpokládám, že s firmou Prima najdeme smírné řešení a vyhneme se soudním sporům,“ dodal náměstek primátora s tím, že kromě finanční stránky řeší magistrát se stavebníkem i samotné předání staveniště. „Již dvakrát jsme Primu k tomuto kroku vyzvali, ale ta zatím staveniště oficiálně městu nevrátila,“ doplnil Jindřich Vedlich.

Nákladnou rekonstrukci za bezmála 160 milionů korun zastavil na konci června právě spor mezi hradeckou radnicí a firmou Prima. Ta po vleklých sporech od kontraktu odstoupila.

Podle ní totiž byla chybná projektová dokumentace.

„V rámci provádění tohoto díla byly společností Prima zjištěny vady projektové dokumentaci, která vykazuje závažné chyby, které brání jednoznačnému provedení stavby. Dále vykazuje projektová dokumentace nedostatky související s datem jejího pořízení v návaznosti na neprovedené předprojektové průzkumy,“ uvedl na konci června jednatel stavební firmy Jaroslav Javorský. Tomu se ale město brání.

„Tato firma opakovaně deklarovala, což můžeme doložit, že se pečlivě seznámila s projektovou dokumentací a sdělila, že je připravena investiční akci rekonstrukce ZUŠ realizovat,“ uvedl krátce po odstoupení Primy od smlouvy Jindřich Vedlich. Toho tehdy doplnil i mluvčí hradeckého magistrátu Petr Vinklář: „Z důvodu neplatnosti smlouvy a prodlení v plnění harmonogramu prací až o tři měsíce město Hradec Králové vyzvalo společnost Prima k ukončení stavebních prací na rekonstrukci hradecké ZUŠ Střezina a předání staveniště. Zastupitelé o tom rozhodli na svém posledním červnovém zastupitelstvu.“

Vedení města chce nyní co nejdříve zahájit výběrové řízení na novou stavební firmu, aby se rekonstrukce mohla znovu zahájit v příštím roce.