"Vzhledem ke skutečnosti, že posekání více než 420 hektarů travnatých ploch ve městě trvá v letním období cca 4 až 5 týdnů, dá se předpokládat, že po přerušení prací se v některých částech města budou vyskytovat plochy s vysokým bylinným porostem. Z ohlasů na sociálních sítích a e-mailové korespondence je zřejmé, že velká část veřejnosti vnímá omezení sekání trávy ve městě jako významný nástroj v boji proti suchu, vysokým teplotám a klimatickým změnám obecně. Z tohoto pohledu je upřednostňován celospolečenský zájem na ochraně klimatu ve městě i přesto, že vysoké porosty mohou lokálně snižovat komfort občanům, kteří veřejnou zeleň využívají k rekreaci, dětským hrám, venčení psů a podobně," uvedl ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.