Majitelé zpevněných ploch užívaných k podnikání musí od letošního roku nově z takto upravených pozemků platit daň. Do konce ledna proto musí podat daňové přiznání.

„Povinnost podat přiznání má vedle toho také každý nový poplatník nebo ten, u něhož oproti minulému roku nastala nějaká změna. A to například nabytím nebo prodejem nemovitosti, kolaudací, případně jinou změnou,“ uvedla mluvčí královéhradeckého finančního ředitelství Martina Řeháková.

Nikoho jiného se povinnost podávat daňové přiznání netýká. Povinností všech je pouze daň, stejně jako každý rok, do konce května zaplatit.

Ale ještě zajímavost k nové povinnosti platit daň za zpevněné plochy užívané k podnikatelským účelům: její skutečnou výměru stačí v daňovém přiznání vyčíslit podle vlastního měření.

Formuláře daňových přiznání jsou k dispozici na finančních úřadech či internetových stránkách České daňové správy. Přiznání je možné podat rovněž elektronicky.

„Konečným termínem pro podání daně z nemovitosti je letos úterý 31. ledna, v případě opoždění hrozí sankce minimálně 500 korun,“ poznamenala Řeháková. Daňové přiznání se přitom podává jen jednou, jak již bylo řečeno, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny.

Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí.