Přívalové deště a vyplavená čistička odpadních vod v Novém Bydžově stojí nejspíš za pondělním úhynem ryb v řece Cidlině. K této variantě se podle prvotního šetření na místě přiklání Česká inspekce životního prostředí.

„Je to nejpravděpodobnější příčina. Jisti si však budeme moci být teprve po analýze vzorků vody,“ uvedla ředitelka hradecké pobočky inspekce Jana Samková.

Podle odborníků ovšem silné přívalové deště, které se nad Chlumeckem a Novobydžovskem přehnaly, mohly vyplavit jen biologické splašky.

„Nejednalo by se o žádné chemikálie. V okolí zasaženého úseku není žádný zdroj takového znečištění,“ doplnila Samková.

Nyní inspekce prošetřuje, zda byly v čističce odpadních vod dodrženy veškeré pokyny

provozního řádu.

„Policisté z místa odvezli několik uhynulých ryb,“ potvrdila mluvčí hradeckých policistů Anna Pešavová. To, zda půjdou na analýzu, bude záležet na pracovnících inspekce a dalších odbornících.

Chlumecká organizace Českého rybářského svazu, která patří pod Východočeský územní svaz a daný úsek řeky spravuje, předběžně škodu vyčíslila na deset až dvacet tisíc.

„Mnohem vyšší je však škoda, která tady vznikla na chovné populaci ryb. To se vyčíslit nedá. Obnovit ji potrvá až tři roky. Uhynul jarní plůdek, jehož množství se počítá na tisíce. Loňských plotic či mladých štik pomřelo kolem dvou až tří tisíc. Těch větších ryb, mezi nimž byly tloušť či okoun, se udusilo kolem dvou až tří set,“ upřesnil František Pavlík, hospodář chlumeckého Českého rybářského svazu.

Uhynulé kusy nacházeli pracovníci inspekce v úseku mezi Chlumcem nad Cidlinou a Novým Bydžovem dlouhém šest kilometrů. Řeka si naštěstí se znečištěním po několika hodinách poradila sama.

„Na opatření bylo již pozdě. Znečištění nebylo ropného charakteru, tudíž jsme nemohli použít norné stěny. Zvýšený průtok vody však zabezpečil dostatečné naředění koncentrace a pročištění řeky přirozenou cestou,“ objasnil mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

Relativně klidné tak mohlo zůstat Rybářství Chlumec, které obhospodařuje několik rybníků. „Obavy jsme měli o Žehuňský rybník, proto jsme raději na několik hodin odklonili přítok odtokovou stokou. Řeka se dokázala po překonání několika jezů sama pročistit,“ doplnil ředitel společnosti Ladislav Vacek.