Důvodem navýšení ceny je zejména nárůst hodnoty vodárenského infrastrukturního majetku společnosti VAK Hradec Králové, který souvisí s rozvojem infrastruktury v regionu.

„Zvyšuje se tím i potřeba finančních zdrojů na jeho řádnou obnovu a opravy, konkrétně se to bude v nejbližších letech týkat zejména propojení a zvyšování kapacity zdrojů vody na vodárenské soustavě, která propojuje celé východní Čechy a je tak významným prvkem v zásobování obyvatelstva celého regionu i v době hrozícího sucha,“ vysvětlila společnost.