Toto řízení podle něj potrvá zhruba jeden rok, pak budou následovat výkupy pozemků. „Proběhnou-li zdárně a bez časových prodlev, mohla by být stavba zahájena v letech 2011 až 2012. Právě výkup pozemků pro obchvat bude zřejmě největším oříškem. Známé jsou komplikace s dosud nevyřešenými majetkovými spory v České Skalici, kde stojí provozovna sběrných surovin v trase obchvatu a k jeho dokončení už několik let schází necelých 400 metrů. Projektová příprava silničního obchvatu Náchoda, přes který nyní každý den projedou tisíce automobilů včetně kamionů, byla zahájena v roce 1998 územní studií. Ta se dvakrát přepracovávala. Trasa pak byla zakomponována do územních plánů. V roce 2005 následovalo posouzení stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí (EIA) a poté byla investorem zadána dokumentace pro územní řízení.

Občan Náchoda Pavel Seibert, který kauzu obchvatu již delší dobu sleduje, by se přikláněl ke stavbě tunelu se vstupem v oblasti vysokovského kopce, mezivýstupem při křížení kostelecké silnice a výstupem v Bělovsi. „Tunel by minimalizoval výkupy pozemků, zásahy do krajiny a vyloučil by, že by stavbou byly postiženy obce Vysokov a Kramolna,“ řekl Deníku Seibert. Také tato varinta, jak připouští místostarosta, se v prvních úvahách, jak odlehčit Náchodu, objevila. “Tunel byl však hned investorem stavby obchvatu odmítnut kvůli vysokým finančním nákladům,“ dodal Jaroslav Rohulán.