Státní podnik Povodí Labe už začal kácet stromy a keře na levém břehu Labe mezi jezem Hučák a soutokem s Orlicí. „Práce na odstraňování sedimentu z levého břehu řeky budou zahájeny poté, co pomine nebezpečí zvýšených jarních průtoků,“ informovala mluvčí podniku Hana Bendová.

Podle mluvčí by obnova okolí soutoku měla skončit v polovině roku 2020.