Práce budou prováděny za úplné uzavírky ulice Poštovní. Přístup pro pěší k okolním nemovitostem bude umožněn s omezením. Vozidlům nebude umožněn průjezd uzavřeným úsekem. Předpoklad ukončení prací je červenec 2021.