„Technický stav odpovídá stáří budovy, která je neustále v provozu od počátku devadesátých let, v současnosti je nutná rekonstrukce především její střechy. Chceme, aby k těmto opravám došlo co nejdříve a hradecká veřejnost měla kde sportovat. Výjimkou ze směrnice zastupitelstva jsme zadali společnosti PEEM posouzení únosnosti konstrukcí haly TJ Slavia, abychom mohli získat informace o skutečném stavu střechy. V koalici jsme se shodli na tom, že dlouhodobě nemůžeme investovat do cizího majetku, proto je ideální variantou převedení budovy TJ Slavia do majetku města, jelikož oddíl TJ Slavia bohužel nemá možnost opravy haly financovat,“ uvedl primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Město se nyní chystá investovat 482 tisíc korun bez DPH do provedení diagnostiky a posouzení střešní konstrukce, aby mohlo co nejdříve dojít k její samotné opravě. Ještě předtím by však radnice chtěla projednat s vedením oddílu převzetí objektu do svého majetku. „Všude panuje shoda, je třeba jen ladit detaily, tedy jaká forma převodu je nejlepší, čerpání možných dotací a podobně,“ řekla náměstkyně primátora pro oblast správy městského majetku Věra Pourová.