„Záchrana lidí v těchto situacích má svá specifika a je náročná na koordinaci všech zúčastněných. Výcviku se proto zúčastnila rovněž skupina lezců a potápěčů krajského hasičského záchranného sboru,“ informoval mluvčí ZZS Ivo Novák s dodatkem, že výcvik byl zaměřen především na metodiku celé záchranné akce a koordinaci mezi pilotem, vysazovačem a záchranářem na laně. Ti totiž musí celý zásah načasovat tak, aby byl podchlazený a vyčerpaný tonoucí, co nejméně ohrožován rotorovým vírem vrtulníku. "V praxi to znamená rychlý přílet vrtulníku s jeho následným zavisením nad postiženým v bezpečné výšce. V průběhu tohoto manévru zároveň k tonoucímu z paluby slaňuje hasič, který jej okamžitě zajišťuje speciálním postrojem. Po připevnění postroje oběti k lanu následuje rychlé vyproštění z vody na břeh. Koordinaci celého manévru má na starosti letecký zdravotnický záchranář v roli navigátora a vysazovače," dodal Ivo Novák.

Královéhradecká letecká záchranná služba takto v loňském roce zasahovala například při záchraně bruslařů na Rozkoši nebo muže na jednom z rybníků na Královéhradecku.

Jak se bezpečně pohybovat na ledu

V prvé řadě musíme led zkontrolovat, zda je jeho tloušťka pro pohyb osob bezpečná. Rozhodně se nedoporučuje vstupovat na led o tloušťce menší než 12 cm v případě stojatých vod. Pokud se jedná o zamrzlou hladinu pohybující se vody, musí být led vždy ještě silnější. Pokud začne led křupat nebo praskat, ihned si lehneme na břicho a vracíme se zpět tou samou cestou, kterou jsme po ledě šli.

Po ledové ploše se nepohybujeme ve skupinách a mezi jednotlivci by měla být udržována vzdálenost asi 5 m. Doporučujeme nosit s sebou záchranné pomůcky tzv. Ice Picks (ledové bodce) – krátké kovové hroty s rukojetí, pomocí kterých se můžeme dostat z vody sami. Dále by měli být lidé oblečeni do oděvů z umělých vláken (tzv. funkční prádlo), které v případě propadnutí se do vody nenasakuje vodu jako přírodní materiály (bavlna, vlna).

Když se led proboří?

Pokud dojde k proboření ledu, je nezbytné dbát na vlastní bezpečnost a zvážit riziko, vyplývající z případné amatérské záchranné akce. "Vždy je nezbytné ihned aktivovat IZS prostřednictvím tísňových linek," nechal se slyšet Ivo Novák a dodal, že první pomoc člověku, vyproštěnému z ledové vody spočívá především v zajištění tepelného komfortu. Pokud je oběť při vědomí, je na místě opatrné vysvlečení mokrých svršků a převlečení do suchého oblečení. "Máme-li po ruce např. autolékárničku, můžeme postiženého zabalit do termoizolační fólie. U nemocných v bezvědomí je nutné zkontrolovat základní životní funkce a v případě potřeby ihned zahájit neodkladnou resuscitaci," doplnil rady mluvčí. S první pomocí pomohou volajícím na tísňovou linku 155 zdravotničtí operátoři, kteří v těchto případech zůstávají s volajícím v kontaktu až do příjezdu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.