„Potíže byly s náhlým nástupem až extrémně teplého počasí, které starším lidem a pacientům skutečně nesvědčí. Dnes jsme sice vyjížděli ke třem kolapsovým stavům, ale to je běžné. Můžeme říct, že situace se už stabilizovala a lidé se naučili, jak se mají ve vedru chovat. Uvědomili si, že musejí hlavně dbát na pitný režim,“ řekl nám včera hlavní lékař krajské záchranné služby Jiří Mašek.

Připomněl, že větší problémy působí seniorům a nemocným, hlavně kardiakům, výkyvy a změny barometrického tlaku a teplot. „Právě jsem hovořil s kolegy z fakultní nemocnice a řekli mně, že v ambulancích jim přibývá pacientů z domovů důchodců a léčeben dlouhodobě nemocných. To souvisí s počasím a dehydratací.“ Doktor Mašek uvedl, že se objevilo také několik případů letních angín.

Lékař hradeckého domova důchodců Leoš Petr potvrdil, že vedro starším lidem nesvědčí. „Je třeba více dbát na pravidelné doplňování tekutin. V našem domově důchodců nyní obyvatelé dostávají více pití. Více pít bychom ale v teplu měli všichni, ale ne kávu a alkohol. Dehydratace se projevuje závratěmi, únavou, nechutenstvím, ale také může způsobit infekci močových cest a teploty. Několik případů jsme tady už měli,“ připomněl Petr.

Zástupce přednosty gerontologické a metabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové doktor Dušan Černohorský zdůrazňuje, že starší a nemocní lidé by neměli v těchto dnech pobývat dlouho na přímém slunci. Doporučuje jim spíš vyhledávat stín. Neměli by také zatěžovat organismus a vydávat se na dlouhé cesty. Znovu připomíná zvýšené doplňování tekutin.