Studenti chtějí zachránit historickou dlažbu v ulici Jana Koziny. Dláždění, které považují za jedinečné, se už roky rozpadá. Chodník je zvlněný a původní hvězdicové ornamenty jde už jen stěží rozeznat. Kompletní rekonstrukce chodníku bude ale podle technických služeb příliš náročná.

Na špatný stav chodníku chtějí studenti upozornit pondělní demonstrací. Podobně se studenti za chodník bili už před šesti lety. Opravu chodníku tehdy magistrát studentům přislíbil, dlažba se měla obnovit hned po rekonstrukci přilehlého domu. „Budova již opravena byla, avšak chodník zůstává i nadále bez povšimnutí. Rádi bychom naší demonstrací navázali na práci našich kolegů z roku 2012 a připomněli, že jsme na chodník nezapomněli,“ uvedl Petr Včelák z iniciativy Kostka, která akci pořádá.

Krátký, ale hodnotný

Historicky významnou dlažbu v blízkosti bývalé pěchotní kasárny může kolemjdoucí lehce přehlédnout. Úsek měří jen asi 30 metrů a spíš než mozaikou upoutá svým špatným stavem. Podle studentů ale dláždění za záchranu stojí. „Toto dláždění z 19. století je unikátním příkladem z doby počátků budování mozaikové dlažby v českých městech. Podle názoru odborníků se již nikde jinde v České republice nezachovalo,“ vysvětlují jedinečnost dlažby Tomáš Menec a Petr Včelák z iniciativy Kostka.

Vedoucí odboru památkové péče Jan Falta by slovo unikátní v kontextu celé republiky používal opatrně. Podobný vzor se podle něj objevuje i na chodnících v jiných městech. „V Hradci ale další chodník se vzorem hvězd z úlomků nemáme,“ uznal Jan Falta a doplnil, že ve východočeské metropoli jde o jeden z pěti šesti chodníků, které jsou z přelomu 19. a 20. století.

Jan Falta se domnívá, že je nyní řada na technických službách jakožto na správci komunikace. „Památková péče může na věc upozorňovat a vydávat závazná stanoviska, ale plán údržby komunikací neřídíme,“ vysvětlil. Jelikož dlažba není kulturní památkou, památkáři technickým službám nemohou nic nařizovat.
Na případnou renovaci je ale odbor připravený: „Chodník máme zaměřený a máme hotovou jednoduchou fotogrammetrii. Kdyby chodník například poničil vandal, jsme schopní ho zrekonstruovat,“ informoval vedoucí odboru památkové péče.

Zatím jen údržba

Ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil uznává, že chodník vykazuje závady, kompletní rekonstrukce chodníku by ale nebyla jednoduchá, a to z více důvodů: „Technické služby by musely koordinovat případnou opravu se všemi dotčenými subjekty a také se správci inženýrských sítí.“ Území je navíc v památkové zóně, a každá oprava tedy bude podléhat závaznému stanovisku městské památkové péče. Do věci mohou zasáhnout i záměry odboru hlavního architekta, Tomáš Pospíšil zmínil například plánovanou opravu vedlejšího školního hřiště.

Významnější oprava by byla náročná i technicky: „Celou mozaikovou dlažbu rozebrat a poskládat ji zase zpátky by bylo velmi obtížné, spíš se bude jednat o doplnění chybějících kostek,“ podotkl Tomáš Pospíšil. Chodník se tedy určitě dočká běžné péče. S údržbou mozaikových chodníků starého města technické služby už skončily a přesunují se dál.

Demonstraci studenti zahájí ve 13 hodin přímo v ulici Jana Koziny. „Na programu budou proslovy členů a příznivců Iniciativy Kostka, bude možné si detailně prohlédnout historické dláždění a podiskutovat o jeho historické hodnotě,“ popsali průběh demonstrace její organizátoři. Demonstranti akci zakončí protestním pochodem k magistrátu.

Iniciativa Kostka, která demonstraci pořádá, je uskupení mladých lidí ze studijního oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.