Že svět pro děti s autismem či mentálním postižením rozhodně není černobílý, dokazuje výstava jejich obrázků ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Měsíční výstava na půdě knihovny

Expozice žáků Mateřské, Speciální základní školy a Praktické školy v Hradci Králové tam v 5. podlaží začíná už v pondělí a potrvá přesně měsíc. „Chceme lidem představit, jak děti s mentálním postižením či autismem vnímají svět svýma očima," vysvětluje s úsměvem záměr výstavy zástupkyně ředitele Lenka Rybová.

Děti kreslily pohádky

Obrázky děti nakreslily v zájmových kroužcích, v družině a některé vyrobily v pracovních činnostech. Pracovníci škol poté z obrázků vybrali a vznikla výstava.

„Přečteme dětem například pohádku a oni ji pak nakreslí, jak si ji představují, jak ji vnímají," popisuje zástupkyně a všechny zájemce na měsíc trvající výstavu podle svých slov srdečně zve.

Na víc než desítce panelů se můžete kochat kresbami žáků s různým tématickým zaměřením.

Pomáhejte někomu tři dny. Zdarma

Některé výtvarné počiny jsou dokonce trojrozměrné s použitím vlny nebo textilie. „Jsme rádi, že můžeme touto cestou ukázat svět našich dětí a abychom oslovili co nejširší veřejnost, plánujeme ještě další výstavy. Jedna bude od února v Městské knihovně a další potom na hradeckém krajském úřadě, kde bude zároveň i taková prezentace naší činnosti," láká Rybová.

V letošním roce se navíc hradecké speciální školy zapojily do projektu 72 hodin, což je akce sdružující lidi, kteří chtějí tři dny pomáhat úplně zadarmo druhým. „Některé obrázky pocházejí i z této úžasné akce, děti malovaly s radostí," potvrdila Rybová.

Michaela Zumrová