Realizací projektu společnost chtěla dosáhnout toho, aby si děti uvědomily hodnotu paměti a zkušeností a přirozeně získaly pozitivní vztah k seniorům. Celkem bylo uskutečněno devět besed na témata: Aktivity seniorů, Včelka a příroda, Pohádkové postavy Orlických hor, Hry a zábavy dětí v Hradci Králové před 50 lety a Příroda v Hradci Králové před 50 lety.

Úlohy besedujících za seniory se ujali: Ing. Jiří Soukup, Ing. Radim Kupka, PaedDr. Josef Lukášek a Oldřich Suchoradský. Besedy probíhaly v prostorách Centra pro integraci osob se zdravotním postižením v Hradci Králové a besedovat přišli žáci ZŠ Pouchov. Celkem se zúčastnilo 165 žáků. Záměrem projektu bylo navázat komunikaci a dobré vztahy mezi zástupci rozdílných generací. Chtěli jsme též podpořit uplatnění seniorů ve společnosti a umožnit dětem získat nový náhled i na nedávnou historii, dozvědět se něco nového. Velký ohlas mezi dětmi mělo poutavé setkání s 90letým atletem Ing. Jiřím Soukupem, kde se žáci mohli na vlastní oči přesvědčit, že i ve vysokém věku se dá sportovat.