V pondělí se její členové vydali do Vysoké nad Labem, Kratonoh, Hrádku a obce Hlušice. Předsedou desetičlenné komise je Luděk Homoláč, starosta obce Stračov, která zvítězila v Královéhradeckém kraji v roce 2015. „Každé z přihlášených obcí věnuje komise zhruba dvě hodiny," uvedl radní Pavel Hečko, v jehož gesci je oblast regionálního rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu.

Hodnotí se koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu či informační technologie obce. Vítězná vesnice postoupí do celostátního kola.

Zájem o účast v soutěži však letos poklesl. Loni byla více než dvojnásobná - přihlásilo se celkem 32 obcí. Vítězství si vybojoval Rudník.