Celkem o místo ve školce zažádalo 1338 rodičů z toho 257 žádostí je duplicitních.

O místo žádají i rodiče dvouletých dětí, tam je 54 žádostí.

„Před zápisem jsme uváděli  980 volných míst, asi 130 dětí má odklad školní docházky a dalších 40 se ještě rozhoduje, disponujeme tedy 810 volnými místy," počítá Alena Synková, vedoucí odboru školství magistrátu.

Stovka dětí se ještě bude moci zapsat v červnu, nastoupí pak do nově otevřené mateřské školy Podzámčí.

„Plánujeme ještě výstavbu modulové stavby ve Svobodných Dvorech, tam by provoz pro 56 dětí mohl být zahájen od prvního ledna příštího roku. Snažíme se i o rekonstrukci MŠ Montessori, tam jsou prostory v dezolátním stavu, pak by se kapacita mohla o deset míst navýšit," říká Alena Synková.

Ovlivnit výsledek  ještě mohou odklady školní docházky, přestupy z mateřských škol zřizovaných městem na soukromé MŠ do jiných, třeba soukromých školek.

„Dceři už budou čtyři roky, tak to snad dopadne dobře, loni jsme ji museli dát do soukromé školky, místo prostě nebylo," doufá tatínek malé Amálky.

Přesnější by měla být čísla po posledním květnovém dnu.

Kde byl velký zájem?
MŠ Sluníčko – Štefánikova ulice - 119 žádostí (74 volných míst)
MŠ Kampanova - 110 žádostí (70 volných míst)
MŠ Čtyřlístek – Švendova ulice - 104 žádostí (57 volných míst)
MŠ Zvoneček – Čajkovského ulice - 96 žádostí (65 volných míst)
MŠ Pohádka – Mandysova ulice - 86 žádostí (43 volných míst)