Stavbu až do konce letošního srpna blokoval rozklad proti stavebnímu povolení, který podalo ekologické hnutí Děti Země. Nakonec se však s vedením ŘSD dohodlo a obě strany podepsaly kompromisní dohodu s cílem urychlit výstavbu dálnice.

Po dohodě, kdy Děti Země stáhly rozklad proti vydání stavebního povolení, Ředitelství silnic a dálnic vyhoví některým zásadním připomínkám v oblasti ochrany životního prostředí.