„Studenti učitelství hudební výchovy mají pro všechny stupně možnost výběru hry na klavír nebo na housle. Tyto nástroje jsou nejvhodnějšími pro využití ve výuce hudební výchovy a i z historického hlediska byly tyto nástroje vždy preferovány. Housle si v současné době postupně však vybírá čím dál méně studentů, budoucích učitelů," uvedl František Vaníček, budoucí děkan fakulty, v současné době tajemník hudební fakulty. „Tento trend je dlouhodobý. V současné době studuje v rámci učitelství hudební výchovy housle přibližně 10 procent studentů," dodal.

Skokový zájem

Učitelé smyčcových nástrojů na hradeckých základních uměleckých školách však nemají o budoucnost svých nástrojů obavu. „Výběr hudebních nástrojů se pohybuje ve vlnách. Zatímco před 15 lety byl obrovský zájem o zobcové flétny, dnes máme přetlak zájmu o kytaru. Housle měly krizi zhruba před pěti lety. Ale situace se obrátila, počet žáků narůstá a výhled je optimistický," zhodnotil situaci zástupce ředitele pro hudební obor hradecké ZUŠ Střezina Radek Škeřík.

A že na Střezině studují smyčce šikovné děti, dokázaly na absolventském koncertě v Muzeu východních Čech. Poprvé v historii školy tu houslistka Marie Bařinová a violoncellistka Anna Marie Kadečková zakončily studium prvního stupně školy nejen pouze sólovou hrou, ale za doprovodu smyčcového orchestru, jehož jsou obě členky.

„Smiling String Orchestra vznikl před dvěma lety. Pro děti, které na hodinách hrají individuálně, je to najednou zcela jiný způsob práce. Musejí se navzájem poslouchat, reagovat na sebe," upozornil dirigent a pedagog Mikuláš Ježek. Na nezájem dětí o hru na housle si opravdu stěžovat nemůže.

„Kromě hlavního orchestru vedu i mladší žáky v Malém smyčcovém orchestru. Když v Muzeu zahráli společně závěrečnou píseň, bylo na pódiu na čtyřicet dětí ve věku od 9 do 17 let," pochlubil se.

„Můj obdiv patří bezvýhradně všem. Orchestr je živý organismus a tak je každá jeho část důležitá. Být schopen vnímat sám sebe v rámci celku, je také uměním," dodal Ježek.