„Pro mnoho rodičů s malými dětmi, kteří pracují ve FN HK, je v současné době složité skloubit práci a péči o děti, proto prostřednictvím oddělení péče pro zaměstnance pomáháme zhruba rok se zajištěním různých možností od pomoci s umístěním do pověřených školských zařízení fungujících pro složky IZS až po individuální hlídání,“ sdělil ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička.

Zaměstnanci Fakultní nemocnice Hradec Králové využívají pro své děti více než desítku mateřských a základních škol v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Školská zařízení nabízejí pomoc s dětmi od dvou do deseti let, na základních školách je umístěno zhruba 115 dětí, v mateřských školách přibližně 90 a zájem rodičů o tuto možnost stále mírně stoupá. Přes tři desítky dětí zaměstnanců nemocnice jsou umístěny v péči různých dětských skupin a rodinných center, většinou se jedná o děti se specifickými potřebami, které není možné z různých důvodů umístit do pověřených školských zařízení.

Oddělení péče pro zaměstnance fakultní nemocnice pomáhá zaměstnancům také zajistit možnost individuálního hlídání dětí prostřednictvím dobrovolníků především z řad studentů Univerzity Hradec Králové. Za rok tuto možnost využilo více než 50 rodin zaměstnanců nemocnice.