Obě nemoci jsou přenosné na člověka a mohou způsobit i smrt. Veterináři ale ujišťují, že nejde o nic závažného. „Není třeba vyvolávat paniku jako při ptačí chřipce. Tularémie se u zajíců objevuje každý rok, letos jen s tím rozdílem, že se její výskyt rozšířil,“ řekl epizootolog Radek Axmann z Krajské veterinární správy v Pardubicích. Ohniska nákazy veterináři zjistili ve Zbyslavci, Topoli, Kočí, Bylanech, Ronově nad Doubravou a Zaječicích na Chrudimsku, v pardubickém okrese ve Vysokém Chvojně.

Tularémie se u zajíců projevuje ztrátou plachosti. V uvedených oblastech je s uhynulými zvířaty třeba zacházet obezřetně, lidé by na ně neměli vůbec sahat. Tularémie je nebezpečnější než brucelóza a je přenosná přímým kontaktem či vdechnutím infikovaného prachu. (kim)