Pracovnice úřadu odbavili zhruba stovku žadatelů každý den. Středeční čtvrtá hodina uzavřela definitivně možnost požádat o voličský průkaz osobně. Kdo požádal a voličský průkaz vlastní, může volit kdekoliv jinde. Bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů ve svém okrsku, kam spadá svým trvalým bydlištěm.

Členové okrskové volební komise z jeho domovského volebního okrsku už tím pádem budou vědět, že je držitelem takového průkazu.

„V případě, že občan, který si vyzvedl voličský průkaz, změní rozhodnutí a bude přece jen chtít volit ve svém okrsku, nic tomu nebrání," vysvětlovala Magdaléna Vlčková.

Okrskové komisi předloží svůj voličský průkaz, a ta jej nechá bez problémů odvolit.

„Za tak vysokým zájmem o voličské průkazy zřejmě stojí fakt, že lidé s dětmi odjedou  kvůli  školním prázdninám po státním svátku mimo svůj původní volební okrsek. Nechtějí ale přijít o možnost volit, takže se rozhodli jít k volbám jinde," uvedla  Magdaléna Vlčková.