V Pardubicích se také rozhodli s kuřáky bojovat. Od začátku září tu bude platit nová vyhláška, která na veřejně přístupných hřištích a sportovištích kouření zakáže pod hrozbou finanční sankce. Vyhláška platí už nyní, na podzim by se však měl rozšířit počet míst, kde bude platit.

Jenže má to malý háček. Vyhláška bude totiž  platit jen pro oplocená hřiště. Ta, co nejsou přesně vymezená, budou tak zřejmě nedopalky cigaret „zdobit" i nadále.

V Hradci kouření omezuje na dětských hřištích provozní řád. „Každé dětské hřiště má mít provozní řád stejně jako například park," vysvětluje Magdaléna Vlčková, mluvčí hradeckého magistrátu.

Jenže realita je trochu jiná. Povinnost provozního řádu mají oplocená dětská hřiště a zde je kouření přísně zakázáno. „Na neoplocených hřištích, kde provozní řád chybí, je ale kouření vnímáno jako znečišťování veřejného prostranství," doplňuje informace Eva Čížková, mluvčí městské policie.

Utrum mají kuřáci na autobusových zastávkách. „Kouřit se na zastávkách v Hradci nesmí, přesto jsou s tím problémy. Městští strážníci například ihned vyrážejí na zastávku, kde je jim nahlášen kuřák. Pokud ho ale nechytnou přímo při činu a on už dokouřil, těžko se mu přestupek dokazuje. To lze jen na místech, kde je umístěn kamerový systém," uvádí Eva Čížková. Strážníkům pak často nezbývá nic jiného, než vše řešit pouhou domluvou.

Na krytých stanicích by měl být zákaz viditelně uveden. 
U zastávek, které kryté nejsou, je však mnohdy sporné, kde je ještě zastávka a kde už ne a zda je tam tedy kouření povoleno.

Veronika Skřivanová