„Nejsem zastánce zákazů, které nemají odůvodnění. Riziko, kvůli kterému od minulého týdne platil zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě v celém Královéhradeckém kraji, se za poslední dny výrazně snížilo, proto dnešním dnem ukončuji tento zákaz,“ uvedl ve čtvrtek v tiskové zprávě kraje hejtman Martin Červíček.

Obyvatele kraje ale požádal, aby zbytečně neriskovali. „Přestože bude počasí v nadcházejících dnech deštivější, nadále platí doporučení hasičů před rizikovým chováním v podmínkách, které by mohly přispět ke vzniku a šíření požárů. Prosím proto všechny, aby byli opatrní a zbytečně při pobytu v přírodě neriskovali,“ doplnil hejtman.

„Zákaz skončil, přesto apelujeme na obyvatele kraje, aby se i nadále chovali obezřetně a zvážili vždy všechna rizika, která v souvislosti s rozděláváním ohně v přírodě hrozí,“ sdělili k ukončení zákazu hasiči na twitteru.

Hasiči Jihočeského kraje bojují z rozsáhlým požárem lesa u obce Jetětice.
Obří lesní požár je na ústupu. Podívejte se na fotky od spolupracovníka Deníku

V současné době s výhledem na následující dva dny stále platí pro celou Českou republiku výstraha ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) na nebezpečí požárů, konkrétně nízký stupeň nebezpečí. V tomto ohledu je doporučováno nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, neodhazovat zde cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Aktuální předpověď počasí sledujte na webu ČHMÚ.

ČHMÚ zároveň doporučuje řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány. Jedná se například o vodoprávní úřady obcí, které mohou v rámci úsporného hospodaření s vodou zakázat odběr pitné vody nebo povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků či napouštění nádrží a bazénů na území obce. Je tedy dobré sledovat i webové stránky, popřípadě facebookový profil vašeho města či obce.

Hradečáci se v mlžné bráně mohu osvěžit zatím na Slezském Předměstí u autobusové zastávky Alessandria.
Mlžná brána má podle hradecké radnice úspěch. Lidé se osvěží i v centru města

Doporučení hasičů, jak nezpůsobit požár a neohrozit sebe i druhé:

  1. V přírodě se, pokud možno, vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
  2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
  3. Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 metrů od okraje lesa. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
  4. Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
  5. Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
  6. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000 Kč. Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
  7. Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.