„Prostudovali jsme si podklady od Povodí Labe i další informace a došli jsme k závěru, že v tuhle chvíli nemá cenu vyhlášku rušit. Má totiž dojít opět k oteplení a deště nemají být vydatné. Takže uvidíme příští týden," potvrdila Iva Šedivá, vedoucí odboru životního prostředí hradeckého magistrátu.

Příroda si ale odpočine. Noci už jsou chladnější, zeleň tak nespotřebuje tolik vláhy jako při tropických dnech i nocích.

Vodohospodáři ale stále hlásí kriticky stav podzemní vody. „Ta je dlouhodobě na minimech. Voda, která k nám vodními toky stekla z Krkonoš nebo Orlických hor, zase rychle zmizela. Přítok do zásobáren vody je stále malý. Povodí Labe dokonce ve zprávě napsalo, že pokud se situace nezlepší, mohou se objevit místa, kde bude nedostatek pitné vody. Nejedná se ale o Hradec Králové a okolí. Spíše o samozásobovací lokality," dodala Šedivá.

Hříšníci nepřibývají

Na dodržování městské vyhlášky dohlíží nejen pracovníci vodoprávního úřadu, ale také městská policie. Ta rozdávat pokuty nesmí, pouze hříšníka nahlásí na úřad. Podle zákona fyzické osobě hrozí při porušení finanční sankce až padesát tisíc korun.

První týden strážníci přistihli dva lidi. Situace se ale zlepšila. „Stále namátkově kontrolujeme, jestli někdo vyhlášku neporušuje. Také samozřejmě řešíme stížnosti občanů. Nové případy se ale zatím neobjevily. Teď lidem nahrává počasí a zalévají dešťovou vodou. Pokud bychom k někomu jeli opakovaně nebo zaléval ve větším množství, tak ho trest nemine," uvedla Eva Kněžourová, mluvčí královéhradeckých strážníků.

Její slova potvrzují i zahrádkáři. „Naštěstí jsme si nachytali dešťovou vodu do sudů a máme trochu zásoby," svěřil se Martin Tučný.

Vyhláška nezakazuje odběr vody určený pro osobní hygienu ani se nevztahuje na odběry ve veřejném zájmu pro potřeby zemědělské rostlinné a živočišné výroby, pro výrobu potravin, či potravinářského průmyslu. Pitné vody se žádné omezení netýká.