Jaroměřskému úředníkovi vadí, že přehlídkám chybí kolaudace a jejich konání je tak v rozporu s předpisy a právními normami. Město i pořadatelé však ubezpečují, že festivaly v ohrožení nejsou.

Msta za úspěch?

„Stavební úřad je přesvědčen o tom, že dotčené osoby jsou si vědomy toho, že jsou povinny respektovat opatření zdejšího stavebního úřadu… a do účinnosti kolaudačního souhlasu nebo pravomocného výkonu kolaudačního rozhodnutí nebudou hudební festival pořádat ani provozovat,“ stojí v dokumentu, který vznikl na základě upozornění bývalého promotéra Borka Jiříka.

„Chtěl jsem jen poukázat na nesrovnalosti. Smysl nebyl ukázat na to, že někdo něco dělá špatně, nebo že by to dělat neměl. Ale musíme najít prostor k tomu, aby se vše dělalo legálně,“ uvedl Borek Jiřík.

Promotéři a pořadatelé akcí na hradeckém letišti však v jeho konání vidí snahu podkopat celou festivalovou scénu. „Celá situace vznikla tak, že jeden neúspěšný promotér má pocit, že nás všechny chce zachránit a má ambice tvořit novou legislativu,“ nechal se slyšet pořadatel Hip Hop Kempu Radek Maliník a dodal, že kdyby šel dokument do důsledku a nezabýval se výhradně Festivalparkem, ohrozil by i stovky dalších akcí v republice: „Tohle je útok na všechny pořadatele. V důsledku se může týkat i hospodských zábav, mysliveckých plesů v tělocvičnách či tancovaček v tělocvičně. Je to prostě bizar. “

Doporučení bez dopadů

Stejný názor i pohled na viníka vzniklé situace má i šéf festivalu Rock for people Michal Thomes. „Celá ta aktivita pana Borka má za cíl jen pomstu a destabilizaci festivalové scény. A ač se zaštiťuje čímkoliv, tak od člověka, který udělal velký průšvih, je to opravdu velmi nekorektní,“ poukázala Michal Thomes na fakt, že Borek Jiřík se do povědomí všech pořadatelů akcí zapsal červeným písmem v roce 2012, kdy jeho agentura jen pár dnů před konáním Prague City Festivalu vyhlásila insolvenci, akce byla zrušena a peníze z prodeje zhruba zmizely.

Oba promotéři pak svorně tvrdí, že dokument, který není nikterak závazný, konání festivalů neohrozí. Stejného názoru je i město. Podle náměstkyně primátora Věry Pourové nejde o správní rozhodnutí, ale jen o úřední sdělení: „Toto sdělení nemůže nikomu ukládat práva ani povinnosti. Podle mě navíc úředník nerozhodl v zákonné době. Teď očekáván, že ve lhůtě, kterou mu stanovil krajský úřad, řízení zastaví.“