Žáky čeká několik fází projektu. Naučí se vnímat své okolí v nové perspektivě a přemýšlet, jak by se dal prostor, ve kterém se téměř denně pohybují, vylepšit, aby mohl lépe sloužit těm, kdo jej užívají. Nápady na zlepšení svých škol a jejich okolí mohou navrhovat do 17. března ve své škole.

Společně s vedením jednotlivých škol bude na každé škole vybrán nejlepší nápad, který žáci následně rozpracují do prezentace, a to včetně rámcového rozpočtu. Tento projekt postoupí do dubnového veřejného hlasování a před porotu.

Vítězný projekt pak čeká brzká realizace.

„Dlouhodobě usilujeme o podporu pozitivní aktivity žáků a studentů, učitelů a škol. Model, jakým projekt Lepší místo ve škole postupuje, nás oslovil z více důvodů. Žáci mají možnost udělat něco pro svou školu, získají podporu od dospělých a příležitost zažít překonávání reálných problémů i skutečný úspěch. Zároveň cvičí řadu užitečných dovedností jako společné plánování a komunikaci, přípravu prezentace nebo finanční gramotnost,“ vysvětluje smysl projektu náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek.