„Konkrétní úkoly jsou zobrazovány pro každou třídu a každý předmět v sekci Stránky tříd. Právě přes tuto sekci žáci dostávají veškeré informace, co se mají učit,“ říká ředitel školy Pavel Hebelka.

Děti se mohou učit i prostřednictvím daných učebnic, které jsou k dispozici na internetu a také přes televizní vysílání. „Dále žákům doporučujeme i elektronické učebnice a vysílání ČT (UčíTelka a další pořady),“ dodává ředitel školy Pavel Hebelka.