Pro lepší připravenost v takových situacích se rozhodla Oblastní charita HK oslovit úspěšný start-up PrPom a v úterý pořádá zážitkový kurz základů první pomoci pro třicet zaměstnanců. Během odpoledne navíc účastníci projdou třemi modelovými situacemi, při kterých si vyzkouší poskytnutí první pomoci.