Přestože míra nezaměstnanosti v září v porovnání se srpnem opět poklesla, u absolventlů škol nastala opačná situace. Mladých lidí s čerstvým diplomem nebo maturitním vysvědčením je bez práce o dost víc než koncem prázdnin. Podle odborníků je to však v září běžný jev.
 
„Ke konci srpna bylo v evidenci 219 absolventů, v závěru září už 345, ale v dalších měsících lze očekávat jejich postupné umisťování na trhu práce,“ řekl ředitel Úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák. Září je podle něho měsícem, kdy se absolventi škol ve velké míře chodí hlásit do evidence. S hledáním práce by však velké problémy mít neměli. „Ze zkušeností víme, že většina absolventů se umístí do šesti měsíců od okamžiku, kdy přišla na úřad práce, byť ne vždy v oboru, který vystudovali“ vysvětluje Horák.
 
Přiznává, že absolventi škol zůstávají z hlediska zaměstnanosti rizikovou skupinou, ale práci hledají snadněji než před několika lety. Jednak se v poslední době objevila řada projektů Evropských sociálních fondů zaměřených na absolventy, kterým umožňuje získání praxe. „Léčí“ tak jejich největší hendikep, chybějící praxi. Podle Martina Horáka se v posledních letech navíc mění k lepšímu pohled zaměstnavatelů na absolventy.
Nejsnáze nalézají práci tradičně absolventi s vysokoškolským vzděláním, s nižším stupněm vzdělání se umístitelnost absolventů na trhu práce zhoršuje. „Hodně záleží také na oboru. Poptávka je především po technických profesích,“ uvedl ředitel hradeckého úřadu práce. Naopak hůře hledají práci například absolventi všeobecně zaměřených škol bez specializace.
 
Míra nezaměstnanosti v hradeckém okrese v září klesla ze 4,4 na 4,1 procenta. Zatímco v srpnu bylo v evidenci královéhradeckého úřadu práce 3994 osob, o měsíc později „jen“ 3860.