Míra nezaměstnanosti vokrese vlistopadu spadla zříjnových 3,9na současná ani ne 3,8procenta. Mezi nezaměstnanými je více žen, kde míra dosahuje 4,6, zatímco umužů 3,1procenta. Vevidenci úřadu práce na Hradecku ubyla za poslední měsíc zhruba stovka osob, takže koncem listopadu vokrese hledalo práci 3589lidí. Na druhou stranu úřad práce nabízel 2006volných pracovníchmíst.

„Kromě růstu ekonomiky je to určitě způsobeno idobrým počasím,“ vysvětluje si překvapivě příznivé statistické údaje zástupkyně ředitele Úřadu práce vHradci Králové Mária Paclíková. Dodala, že kvůli klimatickým podmínkám se do evidence lidí bez práce nedostali někteří sezonní pracovníci. „Přišli například lidé pracující vzemědělství, ale stavební dělníci ne,“ doplnila zástupkyně ředitele.

Očekává, že pokud klimatické podmínky vydrží, mohl by příznivý vývoj pokračovat také vprosinci. Napovídají tomu první dny dvanáctého měsíce roku. Do evidence se totiž zatím chodí hlásit méně lidí, než vloni touto dobou.

 

 

Nezaměstnanost Královéhradeckém kraji k 30. 11. 2007

Úřady práce evidovaly ke konci měsíce listopadu v kraji 13 940 neumístěných uchazečů o zaměstnání, což je o 190 osob (tj. 1,3 %) méně než ke konci měsíce října. Meziročně došlo k ještě výraznějšímu poklesu, oproti listopadu 2006 o 4 479 osob, tj. o 24,3 %.

Z územního pohledu se počet nezaměstnaných pohyboval od 1 197 v okrese Rychnov nad Kněžnou po 4 253 v okrese Trutnov. Ve srovnání s předchozím měsícem došlo, s výjimkou okresu Náchod, v ostatních okresech k dalšímu mírnému poklesu nezaměstnaných, absolutně i relativně nejvyšší byl v okrese Hradec Králové (o 107 osob, tj. 2,9 %). Meziroční došlo ve všech okresech k poklesu nezaměstnaných, absolutně nejvyšší byl v okrese Trutnov (o 1 352 osob), relativně nejvyšší v okrese Rychnov nad Kněžnou (o třetinu).

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci listopadu v kraji hodnoty 4,40 %; muži 3,56 %, ženy 5,49 % a proti předchozímu měsíci ještě mírně poklesla. Zůstala o 1,24 procentního bodu pod hranicí průměru České republiky (celkem 5,64 %, muži 4,53 %, ženy 7,09 %). V jednotlivých okresech kraje se pohybovala od nejnižší úrovně v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,69 %) po dlouhodobě nejvyšší v okrese Trutnov (6,21 %).

Celkový počet volných pracovních míst byl 6 388, jejich počet proti předchozímu měsíci klesl o 224 míst, proti stejnému období loňského roku ale vzrostl o 1 979 míst. V měsíci listopadu bylo nahlášeno 1 709 nových pracovních míst, z toho více než 40 % v okrese Hradec Králové. Meziročně došlo k nárůstu pracovních míst ve všech okresech kraje, absolutně i relativně nejvyšší byl v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 474 míst, tj. 93,3 %). Na jedno volné pracovní místo připadli průměru v kraji 2,2 neumístění uchazeči o zaměstnání, nejvíce v okrese Jičín (3,1) a nejméně v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,2).