„Nárůst byl očekávaný. Vzimních měsících dochází ke střetu dvou tendencí. První je dlouhodobý pokles nezaměstnanosti spojený srůstem ekonomiky a proti tomu trend sezonních vlivů. Vzimních měsících krátkodobě převládly sezonní vlivy, což mělo za důsledek, že míra nezaměstnanosti vokrese vzrostla zhruba odvě a půl desetiny procenta. Vprosinci byla aktuálně 4,05procenta. Je to dobrý výsledek, když to porovnáme spředchozím rokem,“ řekl ředitel Úřadu práce vHradci Králové Martin Horák. Koncem prosince roku 2006byla míra nezaměstnanosti 5,4procenta, meziročně tedy poklesla téměř ojedno a půl procenta!

Ani vdalším období by neměla přijít dramatická změna khoršímu. Úřad práce nemá od zaměstnavatelů hlášena větší propouštění a lze očekávalt, že soteplováním půjde nezaměstnanost jako každý rok dolů. Vlednu však počet lidí bez práce ještě mírně přibude. Lze tak kromě každoročního opakování situace usuzovat ipodle obvyklého návalu na úřadu práce vprvních lednových dnech. „Očekávám nárůst ojednu nebo dvě desetiny procenta,“ tipuje Horák. Koncem prosince bylo vokrese bez práce 3752lidí, což je vporovnání spředchozím měsícem o163více. Míra nezaměstnanosti vyskočila ze 3,78na 4,05procenta.