„Záměl na Divoké Orlici je skutečně nejkritičtější místo v celých východních Čechách. Další dva nebezpečné říční profily, které při tání hrozí vylitím řek z koryt, jsou Kutřín na Krounce a Orlické Záhoří na Divoké Orlici. Na těchto dvou místech ale zatím nebyl k podobným opatřením jako v Záměli důvod,“ uvedl Zdeněk Novák z dispečinku Povodí Labe.

V Záměli dva speciální „brodicí“ bagry, které mohou vjet do vody hluboké až dva metry, led od čtvrtka rozbíjely. Ještě předtím vodohospodáři vytvořili na jezu u Doudleb propusť v ledu širokou asi šest metrů, v kilometrové délce proti proudu pak probourali v ledu proudnici. To znamená tu část toku, kudy teče nejvíce vody. Led měl místy sílu 30 centimetrů. Včera odpoledne se jim podařilo proud uvolnit.

Velké riziko pro jarní povodně při tání ledu skýtají také mosty. Zvláště tam, kde jsou nízko nad řekou nebo zužují koryto. Kry se o most mohou zastavit a vytvořit ledovou bariéru.

O tom by mohli vyprávět v Luži na Chrudimsku, kde byla tímto způsobem vyplavena zhruba před pěti lety spodní část městečka.

„Ledové desky se šprajcly a od mostu ke splavu se utvořila kilometr dlouhá ucpávka. Pár baráků to odneslo, jako při každé zdejší povodni,“ vzpomíná starosta Luže Tomáš Soukup.

Nynější obavy jsou přitom třeba zbytečné, jak přiznávají sami vodohospodáři.

„Záleží na průběhu tání. Nejhorší je, když se oteplí příliš rychle a do toho ještě prší,“ dodal Novák.