Na hladině Cidliny se tvořila zapáchající pěna, která se díky stavidlu nedostala dále po řece. Pomocí lakmusových papírků na testování kyselosti bylo zjištěno, že se jedná o lehce zásaditou látku.

Další šetření ukázalo, že jde o odpadní vodu z papíren, kterou kvůli technické závadě na čerpadlech nebylo možné přečerpat ze záchytných jímek do kanalizace. Na místo se dostavili příslušníci Policie ČR a zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Bydžově a firmy Veolia, kteří celou věc šetří.