V pátek se mohou rodiče s dětmi dostavit k zápisu mezi 14 a 18 hodinou, v sobotu pak mezi 9 a 11 hodinou. K zápisu do jednotlivých škol musí přijít zákonný zástupce osobně i s dítětem, zapomenout nesmí svůj občanský průkaz a rodný list a zdravotní průkaz dítěte.

Přihlášku k základnímu vzdělávání lze podávat i elektronicky, podrobnější informace naleznete na webových stránkách škol.