Budoucí školáci projdou při zápisu pohádkovou stezkou

Základní školy ve městě se už pomalu připravují na zápisy žáků do prvních tříd. Podle zákona vše musí stihnout vobdobí mezi 15.lednem a 15.únorem.

Budoucí prvňáčci si ve většině škol zřizovaných městem projdou netradiční stezkou plnou úkolů a her a často také pohádkových bytostí, jež ztvárňují žáciškoly.

„Děti srodiči přivítají uvchodu žáci zvyšších ročníků a vypraví je na pohádkovou trasu. Ta má za účel především zbavit dítě ostychu, aby se při zápisu nebálo,“ prozradil ředitel ZŠ Habrmanova Jiří Záleský. Teprve poslední stanoviště celé trasy je samotný zápis, který probíhá formou krátkého pohovoru učitelky sdítětem, ale také srodiči. Ti musí vyplnit zápisovýlist.

„Při ověřování znalostí dítěte používáme jednoduché úkoly a hry. Rozhodně by pro budoucího prvňáčka neměl být stresující,“ upřesnila ředitelka Základní školy Jiráskovo náměstí Marie Dušánková.

 

Termíny zápisů dětí do prvních tříd na základních školách vHradci Králové:

Školy zřizované městem mají jeden společný termín:

18.a 19.ledna; vpátek od 13do 16hodin; vsobotu od 9do 12hodin

l Soukromé a církevní školy si termín zápisu určujísamy:

První soukromá ZŠ vHradci Králové, Vocelova 1334:

25.a 26.ledna; vpátek od 15do 17hodin vsobotu od 9do 11hodin

 

Základní škola Sion J. A. Komenského, Na Kotli 1201:

1.a 2.února; vpátek od 15do 18hodin; vsobotu od 9do 12hodin

 

Základní škola a Mateřská škola Jana Pavla II., Na Hradě90:

18.a 19.ledna; vpátek od 14do 18hodin; vsobotu od 9do 12hodin

 

 

 

Na rozdíl od velkých základních škol vHradci Králové se děti uzápisu nesetkají sputováním po škole, ale na mnoha místech je na oplátku přivítají pohádkové bytosti a bohatě vyzdobenétřídy.

Termíny zápisů vněkolika největších školách vhradeckém okrese:

Masarykova jubilejní základní škola a Mateřská škola, Školská 380, Černilov:

8.a 9.února; vpátek od 13do 17hodin; vsobotu od 9do 11hodin

Základní škola a Mateřská škola Černožice, Růžová 12:

poslední týden vlednu, konkrétní termín bude upřesněn

Základní škola a Mateřská škola Hořiněves, Hořiněves4:

16.ledna od 16hodin

Základní škola Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 123/IV.:

17.a 18.ledna; po oba dny od 15do 17hodin

Základní škola a Mateřská škola Libčany, Libčany 1:

24.ledna od 13do 16hodin

Základní škola a Mateřská škola Nechanice, Pražská2:

25.ledna od 13do 17hodin

Základní škola Nové Město, Nové Město 1:

16.ledna od 14hodin

Základní škola a Mateřská škola Předměřice n. L., Školská279:

17.a 18.ledna; po oba dny od 12do 17hodin

Základní škola Třebechovice p. O., Na Stavě 1079:

18.a 19.ledna; vpátek od 14do 18hodin; vsobotu od 8do 10hodin

Základní škola a Mateřská škola Všestary, Všestary57:

18.ledna od 13do 17hodin

Základní škola Karla IV., Karla IV. 209, Nový Bydžov:

16.a 17.ledna; po oba dny od 14do 17hodin

Základní škola V. K. Klicpery, V. K. Klicpery 561, Nový Bydžov:

16.a 17.ledna; po oba dny od 14do 17hodin

Základní škola a Mateřská škola Smidary, Komenského326:

15.ledna od 13.30do 17hodin