O odklad školní docházky žádá v posledních letech stále více rodičů. Loni se počet budoucích školáků, kteří si ještě rok počkají doma, zastavil na sto čtyřiceti.

„Předpokládáme, že letos bude žádostí o odklad školní docházky podobné množství. Není to ostuda. Každé dítě není stejně zralé a je lepší, když rok počká,“ uvedla vedoucí odboru školství hradeckého magistrátu Alena Synková.

Nejčastějšími důvody pro roční posečkání se vstupem do první třídy bývají problémy s řečí. „V současné době děti spíše pasivně sedí u televize. Málo mluví nebo poslouchají pohádky. Vývoj řeči se poté zpožďuje,“ vysvětlil ředitel Pedagogicko – psychologické poradny v Hradci Králové Václav Mrštík. Dodal, že pokud dítě nevyslovuje zcela čistě písmena r a ř není to závažný problém, aby nemohlo nastoupit do školy.

„Pokud se však při výslovnosti vyskytují potíže u měkčení či v sykavkách, pak už by mohlo mít dítě ve škole problémy,“ doplnil Mrštík.

Žádost o odklad školní docházky musejí rodiče dítěte předložit řediteli školy, kterou by dítě navštěvovalo, už v době klasického zápisu. Přiložit musejí také vyšetření od dětského lékaře a posudek z odborné poradny. Tou může být právě pedagogicko – psychologická poradna či jiné speciální zařízení.

„U dítěte hodnotíme jeho psychickou zralost. Konkrétně zralost rozumovou, sociální a emoční. Pokud některá z těchto složek je nerozvinutá, pak doporučíme roční odklad,“ upřesnil ředitel poradny.

Konečné slovo, zda si předškolák skutečně ještě rok počká, než nastoupí do první třídy, má ředitel školy, jemuž se žádosti předávají. „Rodiče se sami od sebe nemohou rozhodnout. Někdy se však potkáme i s takovými, kteří chtějí dítěti oddálit školní docházku za každou cenu. Tím naopak vyzrálému dítěti škodí,“ uvedl Mrštík.

Stejné zkušenosti potvrzuje i Alena Synková z odboru školství. „Stává se to, ale je to opravdu výjimečné,“ řekla. Během roční prodlevy podle odborníků stačí, aby dítě dál chodilo do mateřské školy.

„Učitelky už dokážou drobné nedostatky, které dítěti brání vstupu do školy, odstranit. Nesetkáváme se s případy, kdy by dítě bylo masivně nepřipravené a muselo by navštěvovat speciální program,“ poznamenal Mrštík.(sir)