K zápisu do prvních tříd chodí i děti, které nebudou z různých důvodů navštěvovat běžné základní školy.

„Do první třídy bereme děti jedině na základě odborného posudku psychologa. Zápis je formou pohovoru, u kterého je vedení školy, speciální pedagog, sociální pracovnice a psycholog,“ uvedla zástupkyně ředitele hradecké Speciální základní školy Jitka Záleská.

Zde mají také přípravnou třídu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, kam přijímají i děti s odkladem.

S lékařským posudkem i bez něho mohou rodiče přihlásit své potomky do Základní školy logopedické ve Štefánikově ulici.

„Zápisy jsou u nás srovnatelné s běžnými školami, pouze je u nich přítomen speciální pedagog. Pokud rodiče cítí, že je to potřeba, mohou k nám zapsat dítě i bez doporučení foniatra či logopeda,“ řekla ředitelka Iva Rindová.

Pod její kompetenci spadá také Základní škola pro žáky s vadami sluchu.

Do Základní školy praktické v Chlumci nad Cidlinou však podle jejího ředitele Arnošta Vítka přijímají pouze ty děti, které k zápisu přinesou doklad o evidenci v poradenském centru.

Lenka Kašparová

PRO HENDIKEPOVANÉ PŘEDŠKOLÁKY:

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, zdravotní průkaz a někde i odborný posudek.

ZŠ a MŠ Prointepo – 10. února od 14 do 18 hodin

ŽS a MŠ Daneta – 21. a 22. ledna od 13 do 17 hodin

ZŠ logopedická – 16. ledna od 12 do 17.30 hodin

ZŠ pro žáky s vadami sluchu – 6. února od 12 do 15 hodin

ZŠ praktická Chlumec n. C. – 15. ledna od 15 do 17 hodin

ZŠ Nový Bydžov – 4. a 5. února od 7.30 do 14 hodin

Speciální základní škola HK – 3. února od 8 do 15 hodin