Do městských mateřských škol budou přijímány děti s trvalým pobytem v Hradci Králové. Ty, které dosáhnou šesti let v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku a děti s odkladem povinné školní docházky. Dále děti, které dosáhnou k 31. prosinci letošního roku tří let, jsou přihlášeny k pravidelné celodenní docházce, jejich zákonný zástupce nepobírá ke dni nástupu dítěte do školy rodičovský příspěvek a děti, jež mají sourozence, kteří se již vzdělávají v mateřské škole či základní škole, pokud činnost mateřské školy vykonává základní škola. Ředitelství mateřských škol mohou přijímat také děti, u kterých individuálně zohlední jejich vzdělávací potřeby. Pokud mateřská škola obdrží více žádostí tříletých dětí než má volných míst, bude dalším kritériem pro rozhodnutí o přijetí datum narození dítěte.

„Věk dítěte však nerozhoduje v případech, kdy žádají o přijetí k předškolnímu vzdělávání sourozenci různého věku,“ upřesnila vedoucí odboru školství magistrátu města Alena Synková. Přihlášky si rodiče mohou vyzvednout před konáním zápisu ve vybrané mateřské škole nebo na odboru školství. Je možné podat pouze jednu přihlášku.

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, a pokud pobírá rodičovský příspěvek, tak také oznámení schválení volby nároku na rodičovský příspěvek dítěte. Zápis se uskuteční v pátek 8. dubna od 10 do 17 hodin a v sobotu 9. dubna od 9 do 12 hodin. Zápis do nové mateřské školy v Kuklenách, která do léta vyroste v Markově ulici, by se měl uskutečnit dodatečně v srpnu.

Rodiče i děti si mohou vybranou mateřskou školu prohlédnout ještě před zápisem. Poslouží k tomu dny otevřených dveří, které se v městských mateřských školách budou postupně konat od 22. února do 5. dubna.

Dny otevřených dveří v MŠ únor-březen 2011

Čtyřlístek, Švendova 09.03.2011 9,00-11,00 14,00-16,00
Čtyřlístek, Kotěrova 10.03.2011 9,00-11,00 14,00-16,00
Kamarád, Veverkova 30.03.2011 9,00 - 16,00
Kamarád, Hrubínova 30.03.2011 9,00 - 16,00
Kampanova 02.04.2011 9,00 - 11,00
Kampanova - Albertova 05.04.2011 15,30 - 17,00
Klíček, Urxova 24.02.2011 9,00 - 12,00
Lužická, Severní 09.03.2011 9,30 -11,30
Lužická, Slavíčkova 22.02.2011 9,30-11,30 14,30 - 15,30
Malšova Lhota, Lhotecká 08.03.2011 7,00 - 16,00
Milady Horákové 17.03.2011 10,15 - 11,15
Mrštíkova (ZŠ Štefcova) nevyhlašují-lze MŠ kdykoli navštívit
Na Biřičce 01.03.2011 15,00 - 17,00
Plačice, Ořechová 23.02.2011 10,00 - 12,00
Plotiště n.L., Plácky 15.03.2011 10,00 - 17,00
Plotiště JIH 16.03.2011 10,00 - 16,00
Plotiště SEVER 16.03.2011 10,00 - 16,00
Pohádka, Mandysova 08.03.2011 9,00-11,00 14,00-16,00
Poštovní, Březhrad 15.03.2011 10,00 - 12,00
Sluníčko, Štefánikova 22.02.2011 9,30 - 11,00
Sluníčko, Hradecká 08.03.2011 10,00 - 12,00
Svobodné Dvory 31.03.2011 9,30 - 11,30
Škroupova 01.03.2011 9,30 - 11,30 14,30 - 16,00
Štefcova (ZŠ Úprkova) 22.02.2011 8,00 - 10,00
Třebechovická 28.02.2011 9,00 - 16,00
Třebechovická - Slatina 28.02.2011 9,00 - 16,00
Věkoše, K Sokolovně 17.03.2011 15,00 - 17,00
Zvoneček, Čajkovského 09.03.2011 9,30 - 11,30
Zvoneček, Štechova 09.03.2011 9,30 - 11,30

Magdaléna Vlčková
tisková mluvčí MmHK
tel. 731 131 123