Na děti čeká pohádkové přivítání
Jak zápisy probíhají? Většina škol si pro budoucí prvňáčky připravila přivítání se vší parádou. Většinou pak v pohádkovém stylu, kde na děti čeká řadu úkolů. Prokáží své znalosti nebo například to, jakou mají výslovnost. „Přijatí žáci obdrží u zápisu registrační číslo, pod kterým budou po celou dobu přijímacího řízení evidováni. Výsledky přijetí žáka budou ředitelem školy oznámeny do třiceti dnů ode dne konání zápisu," vysvětluje Lukáš Martinek z Královéhradeckého magistrátu. Pokud rodiče žáka po dovršení šestého roku věku požádají  o odklad povinné školní docházky, musí doložit svou žádost posouzením příslušného školského poradenského zařízení a posudkem odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rovnoměrný počet žáků ve třídách. To byl jeden z hlavních požadavků ředitelů hradeckých základních škol. Městští radní jim v tom vyhověli už v prosinci minulého roku, tento pátek odpoledne a sobotu dopoledne se tak budou budoucí prvňáčci přijímat poprvé podle nových pravidel. Hlavním cílem novinky je odlehčení přetížených školních jídelen či družin ve městě.

„I nadále budeme postupovat podle kritérií, na kterých se shodli ředitelé škol a jako doposud budou při přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přihlížet ředitelé škol ke spádovosti podle místa trvalého bydliště, dále na skutečnost, zda se vzdělává na škole sourozenec či dítě navštěvovalo mateřskou školu, která je součástí školy základní," přibližuje nová pravidla náměstek primátora Milan Jaroš.

V praxi to znamená, že pokud bude mít škola kapacitu, může přijímat i děti z nespádového obvodu, které o ni mají zájem. Přednost mají samozřejmě místní. „Pokud se naplní škola dětmi ze spádové oblasti, musí jít žák do své spádové školy, nebo do školy, která má volnou kapacitu," doplňuje mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková.

Kapacita sedmnácti hradeckých základních škol je podle magistrátu dostatečná. Celkově čítá 8855 žáků a aktuálně je zaplněna zhruba z jednaosmdesáti procent. Místo se tak dostane na každého žáka. „Očekáváme, že pro následující školní rok se dostaví k zápisům 905 budoucích prvňáčků a 164 dětí s odkladem školní docházky," naznačuje vedoucí odboru školství Alena Synková. Počet dětí je tak jen o něco málo nižší než v loňském roce. Tehdy jich k zápisům do prvních tříd dorazilo celkem 1145.

Anketa pro ředitele škol: Jak jste připraveni na zápisy do prvních tříd?

ZŠ POUCHOV - JIŘÍ OTČENÁŠEK:
Očekávám, že k zápisu přijde přibližně 60 dětí. Část jejich rodičů vždy žádá o odklad školní docházky. Rádi bychom příští školní rok otevřeli dvě první třídy, v každé maximálně po 27 dětech. Škola v současné době nabízí výuku v moderně vybavených třídách samostatného pavilonu, mimo jiné s interaktivními tabulemi. Naší výhodou je menší počet žáků ve třídách, letos tady mají ve dvou prvních třídách jednadvacet a šestadvacet žáků.

ZŠ ÚPRKOVA - PETR LEHKÝ:
Na páteční a sobotní zápis do prvních tříd jsme připraveni velice dobře. Na děti čeká nejprve uvítání od budoucích starších spolužáků vyšších tříd. Pak už jen děti projdou připravenou stezkou vědění, kde budou plnit nejrůznější možné úkoly a kde také poznáme jejich připravenost. Mnohé již prostředí naší školy znají, protože pravidelně dochází na Pohádkového předškoláka, kde se zároveň seznámili se svou budoucí paní učitelkou.

Zápis dětí do prvních tříd v ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové.ZŠ NOVÝ HRADEC - PETR CVRČEK:
Připraveni jsme perfektně jako každý rok. Budoucí prvňáčci si projdou několika stanovišti. Čeká je například zavazování tkaniček, poznávání obrázků, přednesení básničky, kde poznáme jaká je jejich výslovnost. U zápisu budou dvě paní učitelky, jedna se bude věnovat dítěti, druhá rodičům, kterým zodpoví všechny dotazy. Dítě si od zápisu odnese malý dárek. V následujícím školním roce očekáváme otevření jedné třídy prvňáčků.

ZŠ MILADY HORÁKOVÉ - ONDŘEJ FAJFR:
Na zápisy prvňáčků jsme připraveni důkladně, ostatně jako každý rok. Vše máme nachystáno a zápisy můžeme v pátek odstartovat. Na budoucí prvňáky čeká řada úkolů, které budou muset splnit, abychom se přesvědčili, že jsou připraveni k nástupu do školy. Letošní téma je pohádka. Na děti čekají různá stanoviště vytvořené z lidových pohádek. O děti se při zápisu budou starat 4 paní učitelky. V září plánujeme otevřít 3 první třídy.

ZŠ HABRMANOVA - JIŘÍ ŠIMEK:
Na páteční a sobotní zápisy máme vše dokonale nachystáno. Na děti letos čeká pohádkový zápis. Projdou si pohádkovým příběhem, který je složen ze stanovišť, kde budou muset splnit různé úkoly. Děti něco zazpívají, nakreslí, postaví něco ze stavebnic a  vyzkouší si i pohybové aktivity. Při vykonání těchto úkolů poznáme, zda je dítě připraveno nastoupit do první třídy. V novém školním roce otevřeme dvě třídy pro prvňáčky s kapacitou 27 dětí.

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA - ROMAN POLDA:
Naše škola je na zápisy do prvních tříd připravena na 100 procent. Na děti čeká klasický osvědčený zápis. Ten děláme již několik let a jsme spokojeni. Na zápis k nám chodí 100 až 130 dětí, k dispozici jsou paní učitelky, které si děti vyzkouší  například z poznávání tvarů, barev nebo seřazování a dalších nejrůznějších úkolů. Tyto a jiné úkoly prokážou školní připravenost dětí. V novém školním roce plánujeme otevřít čtyři třídy prvňáčků.