„Očekáváme, že pro následující školní rok 2016/2017 se dostaví k zápisům 1020 budoucích prvňáčků. V loňském roce přišlo k zápisům celkem 1145 dětí, v září jich do lavic prvních tříd usedlo 1014. Celková kapacita základních škol je dostatečná,  čítá 9057 žáků," uvedla Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit magistrátu. Například ZŠ Štefánikova chystá přijmout 108 žáku do čtyř tříd. „Jaká ale bude realita, to se teprve uvidí. Loni jsme plánovali také méně žáků," řekl Deníku ředitel Roman Polda.

Některé instituce zřizují také speciální třídy. „Naše škola otevírá v posledních letech standardně dvě první třídy. U zápisu očekáváme víc jak padesát dětí. Již Čtvrtým rokem budeme mít také jednu z prvních tříd, v níž se bude výuka konat s prvky projektu Začít spolu. Je určena rodičům budoucích žáků, kteří mají zájem o určitý typ alternativní výuky. Jinak nabízíme standardní věci, jako každoročně," dodal  ředitel ZŠ Pouchov Jiří Otčenášek.

Přijímání dětí do prvních tříd se bude řídit stejnými pravidly jako v loňském roce. I nadále se bude postupovat podle kritérií, na kterých se shodli ředitelé škol a jako doposud budou při přijetí dítěte přihlížet ředitelé škol ke spádovosti podle místa trvalého bydliště, na sourozence ve škole či jestli dítě navštěvovalo mateřskou školu, která je součástí školy základní.

Kapacita městských škol je aktuálně zaplněná na 83 procent.